Forum Replies Created

Viewing 13 reply threads
 • Author
  Posts
  • #590426
    Thaikonsult
   Participant

   Är hon långt gången i graviditeten kan hon söka Uppehållstillstånd under ett besök i Sverige enligt undantaget i lagstiftningen. Eftersom graviditeter inte får någon förtur numera ska du inte räkna med att uppehållstillståndet blir klart tills hon ska föda barnet. Ni riskerar då att få bekosta förlossningen själva.

   Med vänlig hälsning Roffe

  • #590375
    Thaikonsult
   Participant

   Du som vill att Migrationsverket ska skicka UT kortet till referenspersonen i Sverige istället för till ambassaden, ska meddela detta till Migrationsverket före de fattar beslutet om uppehållstill-ståndet och skickar in beställningen av kortet till tillverkaren.
   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #589770
    Thaikonsult
   Participant

   Hon behöver inget samtycke från maken.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #589763
    Thaikonsult
   Participant
  • #588027
    Thaikonsult
   Participant

   Lyssna på Håkan Johnssons som är expert om Migrationsverkets handläggningstider.
   Han berättar hur det fungerar inom Migrationsverket om handläggningstider, köer, nytänkande och mycket annat nyttigt att lyssna på.

   Migrationsverkets expert svarar på frågor om anhöriginvandring.

   Publicerat av Migrationsverket den 30 september 2016

  • #492670
    Thaikonsult
   Participant
  • #492644
    Thaikonsult
   Participant

   Vistelse i Sverige under väntetiden.
   (Hämtat ur Migrationsverkets handbok-2015)
   En fråga som ofta uppkommer, i synnerhet under perioder då handläggningstiderna för anknytningsärenden är långa, är vilka möjligheter en sökande har att besöka Sverige under väntetiden. Frågan ställs till både Migrationsverket och utlandsmyndigheterna. Det är viktigt att berörda myndigheter ger samstämmiga svar om vad som generellt gäller. Sedan kan givetvis tillämpningen i enskilda ärenden komma att bli olika beroende på omständigheterna.

   Till en början kan konstateras att reglerna om uppehållstillstånd före inresan i 5 kap. 18 § första stycket UtlL inte innebär något förbud för en sökande att resa in eller vistas i Sverige, efter det att han eller hon har ansökt om uppe¬hållstillstånd. Vad bestämmelsen säger är att tillstånd inte får beviljas efter inresan. En viseringsfri utlänning, eller en viseringspliktig utlänning som har visering, kan alltså vistas legalt i Sverige även om han eller hon lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd.

   Sedan är det en annan sak att lagstiftarens bild av ansökningsförfarandet när bestämmelsen tillkom i början av 80-talet, med all sannolikhet var att sökanden skulle stanna utanför Sverige tills tillståndet var klart. Till den bilden torde samtidigt ha hört rimliga handläggningstider, en bild som tyvärr inte alltid stämmer med verkligheten.

   För att minska risken för att olika uppgifter lämnas, redovisas nedan de allmänna råd som utlandsmyndigheterna har fått från Migrationsverket i den här frågan. Råden finns i Migrationsverkets handbok för handläggning av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna. Av naturliga skäl skiljer sig verkets råd åt beroende på om de avser viseringspliktiga eller viseringsfria utlänningar. När det gäller viseringspliktiga ska ju utlandsmyndigheten normalt både bereda och besluta i viseringsärendet. Här är det också viktigt att komma ihåg att utlandsmyndigheterna kan ha olika bedömningar sinsemellan beroende på t.ex.
   – hur långa väntetider de har,
   – hur den generella viseringspraxisen för den berörda nationaliteten ser ut, samt
   – vilka erfarenheter utlandsmyndigheten ifråga har av avhopp.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #492453
    Thaikonsult
   Participant

   Hon måste ha ett giltigt ID om hon lämnar Sverige och ska gå i land i Finland. Ombord på färjan är det upp till rederiet att avgöra vad som gäller.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #489813
    Thaikonsult
   Participant

   Är alla uppgifter okey i ansökan och det inte finns medsökande barn fattar Migrationsverket oftast beslut direkt.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #491721
    Thaikonsult
   Participant

   På blankett 242011W står det om sökanden vistats utomlands mer än tre veckor i rad sedan hon/han flyttade till Sverige, ska det uppges på blanketten.

   Det står också på blanketten:
   “Om du lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse för att få uppehållstillstånd kan den sökandes uppehållstillstånd återkallas. Du riskerar också att dömas till böter eller fängelse. Se 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716)”.

   Detta kan väl inte vara så svårt att förstå.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #491446
    Thaikonsult
   Participant

   Man ska inte köpa en flygbiljett för Filippinska medborgare när de ska söka visum till Sverige. Det räcker gott med en biljettbokning och det krävs även en betald medicinsk reseförsäkring.

   Norge är med i Schengen via avtal så de följer Schengenländernas regelverk.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #491291
    Thaikonsult
   Participant

   Om pappan är gammal och kanske i pensionsåldern kan han söka D-visum. Annars ska han helst söka ett uppehållstillstånd för besök.

   Så har sa Cecilia på ambassaden när vi frågade henne närmare:
   D-visum kan beviljas om särskilda skäl finns. Ambassaden har sett över hanteringen av D-visum och informerar samtliga sökanden om att ett grundkrav för att D-visum ska beviljas är att det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara om till åren stigna föräldrar vill hälsa på barn och barnbarn i Sverige, det är dock upp till sökanden att visa att särskilda skäl finns. Alternativet att ansöka om uppehållstillstånd för besök är ofta mer korrekt då det för denna typ av tillstånd inte finns krav på särskilda skäl.

   Med vänlig hälsning
   Cecilia

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #491308
    Thaikonsult
   Participant

   Det stämmer om man är gift.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #491306
    Thaikonsult
   Participant

   Handläggningstiden för uppehållskort är 6 – 14 månader idag.

   Med vänlig hälsning Thaikonsult

  • #590368
    Thaikonsult
   Participant

   Kontakta ambassaden så hjälper de dig.
   Med vänlig hälsning Thaikonsult

Viewing 13 reply threads

Kontakta oss

Vi är inte här just nu men skicka gärna ett meddelande så tar vi tag i detta så snart vi kommer online

Sending
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?